لیست رسانه ها

  • 60
  • 194 مرتبه
نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

10/29/1398

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

انجمن بیوانفورماتیک ایران در نظر دارد نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران را با همکاری پژوهشگاه دانش­های بنیادی در تاریخ 20-22 اسفند 1398 در محل پژوهشگاه دانش ­های بنیادی