لیست رسانه ها

  • 56
  • 206 مرتبه
سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

10/24/1398

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

🔸masshad stemcells 2020

جدیدترین رویداد بین المللی پزشکی بازساختی در ایران

   اولين كنگره با رويكرد اقتصاد سلول درماني و گردشگري سلامت