مصوبات انجمن

گزیده ای از مصوبات انجمن

تاریخ انتخابات : 1402/12/12

شروع فعالیت : 1402/12/16

تعداد جلسه تا امروز 1403/04/13 : 9

 

شماره 1 : تعیین چارت سازمانی انجمن به قرار ذیل

رئیس انجمن : دکتر نرجس سلیمانی فر

نائب رئیس انجمن : دکتر محمدعلی ذوالفقاری

خزانه دار : دکتر زهره سلطنت پوری

دبیر انجمن : دکتر مریم هنردوست

شماره 2 : ایجاد حساب سه نفره رئیس و نائب رئیس و خزانه دار به منظور پی گیری امور مالی

شماره 3 : تکمیل چارت سازمانی و با ایجاد واحدها و مسئولین واحد

شماره 4 : تعیین شرح وظائف و تدوین برنامه عملیاتی واحدها

برنامه عملیاتی واحد پرسنلی :

تنظیم فرم عضویت در انجمن

اطلاع رسانی تایید مدارک، ثبت نام و شماره عضویت

تشکیل بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن

ایجاد نمایندگی های هیات مدیره

شرح وظائف نماینده هر شعبه

# جمع آوری اطلاعات اعضاء

# ایجاد کارگروه نمایندگی ها شبکه های مجازی

# برگزاری کارگاه ها و همایش با هماهنگی هیات مدیره

# انعکاس نظرات و پیشنهادات نمایندگان انجمن به هیات مدیره

تشکیل پرونده برای هر عضو و جمع آوری الکترونیکی مدارک اعضاء

صدور کارت پرسنلی اعضاء انجمن و ارسال به نمایندگیها

برنامه ریزی در خصوص تسهیل خدمات رسانی بهتر از قبیل ارائه کارت عضویت، و غیره به اعضاء انجمن