لیست رسانه ها

  • 54
  • 1248 مرتبه
معرفی نرم افزار Snapgene

معرفی نرم افزار Snapgene

10/24/1398

نرم افزار اسنپ ژن | SnapGene

لینک دانلود

GSL Biotech SnapGene نرم افزار زیست شناسی مولکولی می باشد که استفاده از آن راحت تر از قلم و کاغذ است. اسنپ ژن از نرم افزارهای بسیار خوب برای شبیه سازی مراحل کلون نمودن ژن ها و طراحی می باشد. به کمک این نرم افزار می توان برنامه ریزی، شبیه سازی و مستندسازی فرآیندهای PCR و کلون سازی DNA را انجام داد. با این نرم افزار هر DNA ساخته شده در آزمایشگاه خود را می توان در یک فایل الکترونیکی ثبت و با استفاده از نرم افزار رایگان SnapGene Viewer آن را در سراسر جهان به اشتراک گذاشت. از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی و مشاهده ORFها و مکان های اتصال پرایمر

طراحی پرایمر برای PCR، توالی یابی یا جهش زایی (Mutagenesis)

شبیه سازی کلون سازی برشی (restriction cloning) و دیگر انواع کلون سازی

شبیه سازی جهش زایی به کمک پرایمر

شبیه سازی الکتروفورز ژل آگارز

In-Fusion® Cloning

Gibson® Assembly

Gateway Cloning

TA or GC cloning

دسترسی به فایل های نقشه انواع پلاسمیدها بصورت آنلاین

اشتراک گذاری توالی های تفسیرشده با دیگر محققان