عضویت در انجمن

 

اعضای محترم انجمن پزشکی مولکولی که قصد شرکت درانتخابات الکترونیک انجمن پزشکی مولکولی ایران را دارند با توجه به این دستورالعمل ، نسبت به ثبت نام در سامانه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی اقدام نمایند.

برای عضویت در انجمن لطفا فرم زیر را پر کرده و به همراه آخرین مدرک تحصیلی به آدرس molmedsociety.ir@gmail.com ایمیل بفرمایید.

فرم عضویت در انجمن علمی پزشکی مولکولی

 

 لیست فارغ التحصیلان محترمی که تاکنون جهت عضویت در انجمن پزشکی مولکولی مدارک خود را به صورت کامل ارسال فرموده اند به شرح زیر اعلام میگردد:

لیست اعضای محترم انجمن پزشکی مولکولی ایران 

  • اسامی همکاران محترمی که مدارک خود را تکمیل نموده اند در بروزرسانی های بعدی قابل مشاهده خواهد. 

  • همکاران محترمی که مدارک خود را ارسال نموده ولی اسامی آنها به دلیل نقص مدارک در لیست فوق درج نشده است، خواهشمند است ایمیل خود را جهت تکمیل نواقص کنترل فرمایند.

  • همکاران محترمی که تاکنون موفق به ارسال مدارک و ثبت نام جهت عضویت در انجمن  نشده اند خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به ارسال مدارک لازم به انجمن از طریق ایمیل فوق  اقدام فرمایند.

  • همکاران محترم با توجه به اینکه عضویت در انجمن جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره ضروری است لطفا نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام فرمائید.