عضویت در انجمن

 

انجمن علمی پزشكي مولكولي ايران  با هدف ايجاد ارتباط علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصان پزشکی مولکولی تاسيس گرديد. شرايط عضويت در انجمن به شرح ذيل مي باشد:

ماده 8ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي‌‌باشد :

8-1-  اعضاء پيوسته : افراد با مدارك ذيل كه داراي حق راي و مكلف به پرداخت حق عضويت سالانه بوده مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند:

1-1-8- فارغ التحصيلان و دانشجويان دکتراي تخصصي پزشكي مولكولي

8-2- اعضاء افتخاري: شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند به عضويت افتخاري پذيرفتــه شوند .

تبصره 1- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون را دارا باشند.

 

نحوه عضويت در انجمن:

♦ پرداخت حق عضویت به شماره حساب انجمن (شماره کارت 5892101587827268 صاحب حساب زهره سلطنت پوری بانک سپه)

♦ تكميل فرم درخواست عضويت

 

حق عضويت :     دانشجو: 3000000 ریال          فارغ التحصیل 6000000 ریال       هیات علمی : 9000000 ریال           

 

 

مزاياي اعضاي حقيقي:

  1. صدور کارت عضویت
  2. ارسال خبرنامه الکترونیکی انجمن
  3. فعاليتهاي حمايتي از اهداف صنفی انجمن
  4. تخفيف ويژه در همايش ها و کارگاه ها
  5. ارائه معرفي نامه در مواقع لزوم و منطبق با اساسنامه انجمن