تماس با ما

دکتر محدثه ویشته

تلفن تماس : 09124090358

آدرس الکترونیک : molmedsociety@gmail.com

آدرس انجمن : خیابان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان نصرت نرسیده به دکتر قریب، پلاک 142 ، مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی