لیست رسانه ها

  • 61
  • 208 مرتبه
آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ابلاغ شد

آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ابلاغ شد

10/29/1398

آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه مورخ 98/06/26 بازنگری و به مراجع ذیربط ابلاغ شد. برای دریافت آیین نامه لینک ذیل را کلیک نمائید. 

آیین نامه تاسیس آزمایشگاه جدید