لیست رسانه ها

  • 53
  • 190 مرتبه
برگزار ی اولین جلسه هیات مدیره پزشکی مولکولی در محل وزارت بهداشت و درمان

برگزار ی اولین جلسه هیات مدیره پزشکی مولکولی در محل وزارت بهداشت و درمان

10/24/1398

بسمه تعالیبه حول و قوه اللهی و پیگیری های آقای دکتر علنی و آقای دکتر ولی زاده و همت اعضا محترم هیات مدیره، اولین جلسه هیات مدیره امروز ساعت چهار در وزارت بهداشت برگزار شد.در این جلسه بعد از رای گیری انتخابات بصورت زیر انجام شد:جناب آقای دکتر حجازی رئیس هیات مدیرهجناب آقای دکتر رحیمی نایب ر‌‌ئیس هیات مدیرهجناب آقای دکتر احمدیان دبیر انجمنجناب آقای دکتر زینلیان خزانه دار در این جلسه همچنین پس از بحث و تبادل نظر پیرامون اهمیت وجود انجمن و پی گیری همه جانبه مطالبات صتفی و حضور در محافل علمی جناب آقای دکتر محمدنیا مسئول آموزش و پژوهش وسرکار خانم دکتر سلطنت پور مسئول روابط عمومی انتخاب گردیدند.ضمنا بدنبال استعفای مکتوب آقای دکتر سهرابی, خانم دکتر سلطنت پور عضو علی البدل , جایگزین ایشان شده و از این تاریخ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره محسوب می شوند.انشالله با همت اعضا بزودی مطالبات بالحق رشته پیگیری خواهد شد.و من الله توفیقانجمن پزشکی مولکولی ایران