لیست رسانه ها

برندگان نوبل پزشکی ۲۰۱۹ معرفی شدند

برندگان نوبل پزشکی ۲۰۱۹ معرفی شدند ویژه

جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۹ میلادی به "ویلیام جی کالین جونیور"، "پیتر جی راتکلیف" و "گرگ ال‌ سمنزا" تعلق گرفت.